Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa, pohlaví, číslo bankovního účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem, zároveň uděluje souhlas s tím, že některé osobní údaje mohou být odesílány a uchovovány v USA.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Kupující projevuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jakýmkoliv poskytnutím těchto údajů, zejména potom odesláním objednávky, vyplněním rezervačního formuláře, poskytnutím emailu pro zasílání novinek (newsletter) atp.

Pokud Kupující projeví svůj souhlas, může mu Provozovatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které Provozovatel o Kupujícím uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Žádná z cookie použitá na webových stránkách internetového obchodu nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů Kupujícího a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může Kupující jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivé cookie lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní webové stránky.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@pizzeriapepe.cz nebo tuto skutečnost oznámí Provozovateli telefonicky.